Home » Çağrılı Konuşmacılar

Çağrılı Konuşmacılar

III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’nde yer alacak çağrılı konuşmacılar ve konu başlıkları aşağıda yer almaktadır. Diğer yabancı davetli konuşmacılara ilişkin bilgiler tamamlandıkça buraya ilave edilecektir.  

Sıra No Davetli Konuşmacı Konu Başlığı Çalıştığı Kurum
1 Professor Aikaterini Klonari Dijital Öğrenme Nesneleri: Zorunlu Eğitim Veren Okullarda Coğrafya
Öğretiminde Bir Yol.
University of the Aegean, Greece
2 Professor Liliana Dumitrache Romanya’da Coğrafya Öğretimi, Fırsatlar ve Kariyer Seçenekleri Faculty of Geography, Bd.Nicolae Balcescu1, Bucharest, Romania
3 Associate Professor Alexey Naumov Rusya Üniversitelerinde Coğrafya Eğitimi: Zengin Gelenekler ve Zorlu Gelecek Moscow State University, Russia.  
4 Associate Professor Veronika N. Kholina Rusya’da Lise Coğrafya Müfredat Programı ve Bu Programa Göre Hazırlanan
Ders Kitabı Örnekleri
Rudn University, Russia.  
5 Associate Professor Jesus Granados Sanchez   Coğrafya Eğitimi İçin Kavramsal Çerçeve Universitat de Girona SPAIN.
6 Dr. Rafael de Miguel González Avrupa’da Coğrafya Öğretimi: Coğrafya Eğitimi Araştırmaları için Anahtar Bir Paydaş Olarak EUROGEO University of Zaragoza, Spain.

7 Dr. Bahram Nekouie Sadry İran’da Coğrafya Öğretimi, Fırsatlar ve Kariyer Seçenekleri University of Science and Culture,  Iran.