Home » Kongre Çağrısı

Kongre Çağrısı

Değerli Bilim İnsanları, Öğretmenler, ve Farklı Kurum Çalışanları;

Geçmişte yapılan ve yapılması planlanan Coğrafya Eğitim Kongreleri (UCEK 2018 ve UCEK 2019, UCEK 2020,2021…..)’nin ortak amacı;  alanın önde gelen akademisyen, araştırmacı ve karar alıcılarını bir araya getirmek, (mesleki bütünlüğü sağlamak), ortak akademik faaliyetler yürütmek,  düşünerek, planlayarak ve birlikte hareket ederek “Güçlü Coğrafya Eğitimi ve Güçlü Gelecek” isimli bir platform oluşturmaktır.  

İlki, 08-10 Kasım 2018 tarihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi, ikincisi, 03-05 Ekim 2019 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’nin üçüncüsü ise, 25-27 Haziran 2020 tarihlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi tarafından organize edilecektir.

Bir yörenin, bölgenin veya ülkenin sosyal ve ekonomik yönden kalkındırılması için gerçekleştirilen yatırım kararları, köklü bir sistematik coğrafî bilgi ve beceriyi gerektirir.

            İbn-i Haldun “Coğrafya Kaderdir”, Michael Palin ise “Coğrafya geleceğimizin anahtarını elinde tutan branştır” der.

Özetle;

Coğrafya uzakları yakın eden  “bilgi”dir. Coğrafya kıtaları birbirine köprü ve tünel ile bağlayan “beceri”dir. Coğrafya farklı toplum ve kültürleri kaynaştıran “değer”dir. Kısaca coğrafya bir sevdadır, tutkudur. Bilimsel bir bütünlük içerisinde belirlenen sorunlara birlikte çözüm aramak amacıyla düzenlenecek III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK 2020)’nin ana teması, düzenleme kurulu komitesi tarafından, “Yaşam İçin Coğrafya Eğitimi” olarak belirlenmiştir.

            Coğrafyaya tutkulu ve sevdalı bilim insanları, araştırmacılar ve eğitimciler;

III Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresinin tüm katılımcılar için unutulmaz bir deneyim ve başarıya dönüşmesi arzusuyla sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız. 25-27 Haziran 2020 tarihleri arasında Sivas’ta buluşmak ümidiyle  …                                      

III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’nde; coğrafya alan eğitimi, coğrafyanın tüm alt dalları ve coğrafya ile ilintili konularda oturumlar / paneller oluşturulacaktır.

Kongre Dili

Kongrede sunumlar Türkçe ve İngilizce dillerinde yapılabilecektir.

Kongre Konuları

Kongrede sunulabilecek bildiri konularına ilişkin alt başlıklar aşağıda önerilmiş ancak kongredeki konularla ilgili herhangi bir sınırlama yapılmamıştır.

  • Coğrafya Alan Eğitimi: Coğrafya alan eğitimi ile ilgili konu başlıklarına bakmak için lütfen http://2020.ucek.org/ web sitesinde yer alan konular sekmesindeki butonu tıklayınız.
  • Coğrafya Alan Çalışmaları: Coğrafya alan çalışmaları ile ilgili konu başlıklarına bakmak için lütfen http://2020.ucek.org/ web sitesinde yer alan konular sekmesindeki butonu tıklayınız.
  • Coğrafya İle İlgili Alt Disiplinler: Coğrafya ile ilgili disiplinlerle alakalı konu başlıklarına bakmak için lütfen http://2020.ucek.org/ web sitesinde yer alan konular sekmesindeki butonu tıklayınız.
  • Oturumlar/Paneller/Atölyeler

Benzer konuda yapılan çalışmalar ortak oturumlarda toplanacak olmasına rağmen, katılımcı adayları aşağıdaki tarihlere kadar, coğrafya eğitimi veya coğrafyanın herhangi bir alt dalına yönelik olarak özel oturum/panel veya atölye açma teklifinde bulunabilirler. Önerilerin ayrıntılarına ve başvuru formlarına aşağıdaki ilgili linklerden ulaşabilirsiniz.

  • PANEL/ OTURUM açma teklifi için tıklayınız. Son tarih: 10.05.2020
  • ATÖLYE / ÇALIŞTAY açma teklifi için tıklayınız. Son tarih: 10.05.2020

 Bildiri ve Özet Gönderme

 Bildiri özetleri gönderilirken bu link(link adı girilecek) üzerinden kayıt olunmalı ve özetler sadece oradan gönderilmelidir. Bildiri özetleri kör hakemlik sistemiyle iki hakem tarafından değerlendirilecektir.

Prof. Dr. Hakan KOÇ
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Turizm Fakültesi Dekanı