Home » Kayıt ve Bildiri Gönderme

Kayıt ve Bildiri Gönderme

DİNLEYİCİ KAYDI VE ATÖLYELERE KATILIM: 

Kayıt ve Bildiri Özeti Gönderimi için http://ucek2020.congress.gen.tr/  adresine kayıt olunmalıdır.

Sadece dinleyici olarak kayıt olanlara, aşağıdaki hesap numarasına yukarıda belirtilen dinleyici kayıt ücretini yatırdıktan sonra “davet mektubu” gönderilecektir. Sadece dinleyici olarak katılacak olanların da  http://ucek2020.congress.gen.tr/ adresine kayıt olmaları gerekmektedir. 
 
HESAP NUMARASI:
Banka Adı: Ziraat Bankası / Şube Adı: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi/ Sivas

TÜRK LİRASI HESABI
Hesap Adı: 3UA COĞRAFYA EĞİTİMİ KONGRESİ
IBAN: TR710001001507055032545008

UYARI: Dekontun AÇIKLAMA kısmına mutlaka “AD-SOYAD/UCEK-2020” yazılmalıdır. 

 
Sadece dinleyici kayıt ücreti ile istediğiniz atölyelere tam katılım sağlayabilir, sıcak-soğuk ara ikramlardan yararlanabilir, kongre çantası ve kiti ile katılım belgesini alabilirsiniz.
– Katılım ücretini kurumunuzdan geri almak için tarafınıza bir “harcama pusulası verilebilir. Bu talebiniz için lütfen kongre sırasında sekreterya ile iletişime geçiniz. 
– Katılım ücreti ile en fazla 2 bildiri sunabilir, kayıt yaptırmak şartıyla istediğiniz atölyelere tam katılım sağlayabilir, ikram ve yemekler (3 öğlen ve 1 akşam yemeği), kongre çantası ve kiti ile katılım belgesini alabilirsiniz.
– Yatırılacak ücretin tüm transfer bedelleri katılımcı tarafından ödenmelidir.
– Birden fazla yazarı olan bildirilerin kabul edilmesi durumunda, sadece katılım ücretini ödeyen ve/veya bildiriyi sunan kişi kongre ekstralarından yararlanabilecektir. Diğer kişilerin de katılım belgesi talebi veya kongreye katılımı için ilgili bildiri ücretinin ödenmesi ve banka listesine girmesi zorunludur. 
– Bildiride ismi olan her yazarın, kongreye katılması halinde katılım ücreti ödemesi gerekmektedir.   
– Öğrenci katılımcılar (sadece poster sunum için geçerlidir) banka dekontları ile birlikte öğrenci belgesi veya öğrenci kimlik kartının bir örneğini ucek2020@gmail.com adresine göndermelidirler. 


Ö​zet: Özet kısa ve anlaşılır olmalıdır. Özetin tamamı 300 kelimeden az, 800 kelimeden fazla olmamalıdır. Özeti okuyan, çalışmanız hakkında doğru bir fikre sahip olabilmelidir.
Çalışmanın ayrıntılarından, yorumlardan ve kaynaklardan özette bahsedilmez. Ancak her birinden özet olarak bahsetmek şartı ile çalışmanızın amacı ve önemi, kullanılan yöntem veya yöntemler, yapılan gözlem ve elde edilen bulgular (birincil olanlar), sonuçlar (birincil olanlar) ve öneriler başlıklarına yer verilmelidir. 
Anahtar kelimeler: Anahtar kelimler, en dar kapsamlıdan geniş kapsamlıya doğru yazılmalı, çalışmanın tamamını ve başlığı iyi bir şekilde yansıtmalı,  en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.
(Örneğin: Harita, Harita Okuryazarlığı, Coğrafi Beceriler, Coğrafya Eğitimi).   


– Sisteme yüklenen bildiri özetlerinin kabul edilip edilmeyeceğine, en az iki hakem tarafından yukarıdaki kurallara göre değerlendirildikten sonra karar verilecektir.  
– Sisteme üye olduktan sonra bildiri özetinizi sistemin yönlendirmesine göre ilgili boşluklara yazarak girebilirsiniz. Bildiri özeti için sisteme ayrıca bir Word belgesi yüklenmeyecektir.- Sisteme tanımlanmış olan alt başlıklardan birine uygun olmadığını düşündüğünüz bir özet için o alt başlığın en altında yer alan DİĞER seçeneğini seçerek bildiri girişi yapabilirsiniz.  
– Bildiriniz sisteme yüklendikten sonra, sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize “Bildiri Kayıt Onayı” gönderilecektir. Bu e-posta size ulaşmadıysa bildiri yükleme işlem basamaklarını lütfen kontrol ediniz.
– Bir kişi en fazla 2 bildiri özeti yükleyebilir (ya da toplam 2 bildiride ismi bulunabilir) ve bunları sadece buradan tek isim ve e-posta adresi kullanarak (çoklu kayıt olmadan) sisteme yüklemelidir. 
– Bildiri özetleri kör hakemlik sistemiyle iki hakem tarafından değerlendirilecek ve 15 Mart – 20 Mayıs 2020 tarihleri arasında kabul edilen bildiri sahiplerine bilgi verilecektir. 
– Kayıt olmak ve bildiri özeti göndermek için tıklayınız:  http://ucek2020.congress.gen.tr
– Bildirisi/posteri kabul edilen ve kendisine bu durum  kabul mektubu ile bildirilen bildiri/poster sahiplerinin aşağıdaki hesap numarasına ilgili kongre ücretini yatırmasından sonra KABUL MEKTUBU gönderilecektir. 

TÜRK LİRASI HESABI

Ziraat Bankası
Hesap Adı: 3UA COĞRAFYA EĞİTİMİ KONGRESİ
IBAN: TR710001001507055032545008